2008/05/29

Cronologia del Regne de València

0476 ALTA EDAT MITJANA invasió de les terres de l'Imperi Roma pels pobles germànics
0622 expansió de l'Islam
1054 cisma Església Romana vs. Església Bizantina
1096 Primera Creuada
1170 Universitat de París, fundació
S.XII BAIXA EDAT MITJANA, Reconquesta i formació de la Catalunya Nova
1213 Derrota de Murel
1215 Carta magna
1258 Tractat de Corbeil
1229 Illes, formació (1229-1287)
1223 País valencià, formació (1223-1264)
1276 Cancelleria reial, fundada per Jaume I
1313 Quatre Grans Cròniques començament (1313-1388)
1335 G. dels 100 anys, França contra Anglaterra (1335-1435)
1347 La Pesta (1347-1350)
S.XV SEGLE D'OR DEL REGNE D'ARAGÓ
(finals:) Tirant Lo Blanch, Joanot Martorell
1410 Martí l'Humà mor sense descendència
1412 Compromís de Casp
1416 Alfons el Magnànim, rei. HUMANISME
1429 Juana de Arco, la Doncella de Orleans, activitat
1453 Constantinobla, conquerida pels turcs
1455 Impressió primera, La Bíblia de Gutenberg
1458 Joan II, rei
1462 G.C. Catalana (1462-1472)
1465 Isabel de Castella i Ferran d'Aragó, matrimoni
1473 Nicolàs Copérnic (1473-1543)
1474 primer llibre imprès a la Península, al País Valencià
1492 DECADÈNCIA DEL REGNE D'ARAGÓ, RENAIXEMENT CASTELLÀ
jueus, expulsats del País Valencià. descobriment d'Amèrica per Colón
1496 Felipe el Hermoso i la infanta Juana, matrimoni
S:XVI SEGLE D'OR AL REGNE DE CASTELLA
Calderón de la Barca i Lope de Vega
1517 31 d'octubre, El dia de la Reforma, 95 Tesis de Lutero
1519 Carles I, rei
G.Germanies (1519-1525)
1542 Inquisició, reinstauració
1543 De revolutionibus orbium coelestium libri VI, Galileu.
1545 Concili de Trento, Contrareforma (1545-1563)
1556 Felip II, rei
1562 G. dels Hugonotes: protestants vs. catòlics la primera guerra religiosa (1562-1598)
1590 Drames, de William Shakespeare (1590-1611)
1598 Felip III, rei. BARROC
1604 expulsió dels Moriscs (1604-1614)
1605 El Quixot, Cervantes
1618 G. dels 30 anys (1618-1648)
1633 G. Espanya vs. França (1633-1659?)
1640 G. Segadors (1640-1652)
1642 G. C. Anglesa (1642-1648)
1661 Absolutisme Francés, Lluís XIV, rei
1665 Carles II, rei
1687 Naturalis Philoophiae Principia mathematica, Isaac Newton
1588 enfonsament de l'Armada Invensible de Felip II a Anglaterra
1690 Two Treatises on Government, John Locke
1700 Felip V, rei
1704 G. Successió (1704-1707)
1707 Batalla d'Almansa: perden els autracistes -maulets- front als filipistes -botiflers.
en dos mesos, el Regne de València passa a dependre del de Castella
1708 Menorca ocupada pels anglesos
1713 Tractat d'Utrecht
1715 Decret de Nova Planta (1715-1716) Fi del Regne de València

No hay comentarios:

Publicar un comentario