2008/05/30

Manifest pel Xúquer

El Xúquer ha estat sempre el riu valencià per excel·lència, el cor de l'aigua per als valencians. Per ell mateix aporta la meitat de l'aigua de tot el País Valencià. Durant molts segles, ha alimentat una agricultura llegendària d'horts, arrossars i tarongerars. Ha mantingut l'Albufera sana i plena de via. I després de tot açò, encara arribava a Cullera viu i amb força, fertilitzant la mar i renovant la sorra de les platges.

Ara, el Xúquer s'està morint. Al Xúquer li han fet moltes mossegades en les últimes dècades, esgotant els seus aqüífers i carregant-lo de preses, transvasaments, extraccions, i fins i tot, una central nuclear. Però, malgrat tot, seguia resistint-se a morir. Ha estat ara, en un temps on l'especulació urbanística i el saqueig del medi ambient del País Valencià no tenen mesura, quan la mort del Xúquer ha estat legalment segellada i signada amb una doble condemna, per si una sola no en fóra suficient. Primer amb el Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer, i després amb el Pla Hidròlogic Nacional, amb les conseqüències doblement mortals del transvasament Xúquer-Vinalopó i el transvasament de l'Ebre.

Un riu condemnat a mort no necessita cabal. Per això, els Plans Hidrològics vigents li neguen al Xúquer un cabal mínim de supervivència, que d'altra banda li donen, encara que siga escàs, tant a l'Ebre com al Segura. El Xúquer, encara que parega increïble, no té cap garantia legal de cabal mínim en l'últim tram del riu. Només les aigües residuals del pobles i ciutats de la Ribera.

Les organitzacions polítiques, socials i ciutadans riberenques signants d'aquest document, no estem disposades a que s'execute la sentència sobre el Xúquer, que seria també la mort de l'Albufera i de la agricultura tradicional de la Ribera. No anem a consentir que el Xúquer seguesca el camí del seu riu germà, el Segura, que ha deixat de ser un riu per convertir-se en una claveguera, arruïnant terres i empestant pobles a la Vega Baixa. La política de l'aigua constitueix un eix fonamental de la política econòmica i mediambiental del nostre territori, i ha se ser conduïda amb una gran responsabilitat social i política.

En conseqüència, les organitzacions de la Ribera signants d’aquest document es comprometen a participar activament en la “Campanya Xúquer Viu” que té com objectius:
- Demanar la immediata revisió del Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer amb un anàlisi objectiu dels seus cinc anys de vigència.
- Demanar la paralització cautelar de les obres del transvasament Xúquer-Vinalopó, fins a que s’efectue la revisió del Pla del Xúquer.
- Demanar que se determinen i s’apliquen amb criteris científics les necessitats de cabdal ambiental del Xúquer.
- Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al Ministeri de Medi Ambient a resoldre, sense demora, les necessitats hídriques del Vinalopó, la qual cosa és possible amb els recursos, infraestructures i tecnologies actualment disponibles.
- Demanar que s'òbriga un ampli debat social sobre el futur del riu Xúquer, i que en base a aquest debat es construesca una nova política de l'aigua, una política democràtica, transparent i ajustada als principis de la Directiva Marc de l'Aigua.

Font: Xúquer Viu (2003-12-18)

No hay comentarios:

Publicar un comentario