2008/07/22

Prehistòria Pre-Hispània

- EDAT DE PEDRA
- PALEOLÍTIC
- INFERIOR: 2.000.000? – 100.000 a.C.
- MITJÀ: 100.000 – 35.000 a.C.
- SUPERIOR: 35.000 – 10.000 a.C. (última glasciació)

- MESOLÍTIC: 10.000 – 5.000 a.C. [art rupestre llevantí]

- NEOLÍTIC: 8.000 a.C. a Palestina
- 4.500 – 3.500 a.C a la Mediterrània

- ENEOLÍTIC: revolució metal·lúrgica: 3.500 a.C
- 2.340 a.C.: Los Millares


- EDAT DEL METALL (Bronze i Ferro)
Correspon a les grans colonitzacions:
- COLONITZADORS FENICIS (comercial) 1.100 a.C
- COLONITZADORS GRECS (comercial, però)
- 535 a.C.: enfrontaments entre grecs i cartaginesos
- 580 a.C.: fundació d’Empúries
- COLONITZADORSCARTAGINESOS
- VII a.C.: comercial
- III a.C.: militar, coincidint amb les Guerres Púniques (Roma)

INDÍGENES:
- TARTESOS: ocupaven l’eix central fins la vall del Guadalquivir.
Foren destruïts en el VI a.C. en una ofensiva militar púnica.

- IBERS: fenomen cultural que naix durant el neolític. Ocupaven gran part de la península fins els Pirineus i foren els descendents dels pobladors neolítics mediterranis en contacte amb els fenicis i grecs.

- CELTES: establerts a Catalunya i les valls de l’Ebre, Duero i Jalón.

- TRIBUS I CLANS més salvatges que ocupaven Meseta i Cantàbria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario