2008/07/05

Roma, 753 A.C-325

Roma fou fundada en l'any 753 A.C. pels bessons Ròmul i Remo (que foren abandonats en nàixer i amamantats per una lloba). Fins el 510 A.C. la ciutat fou governada pels reis etruscs i durant dos segles es dedicà a conquerir els seus voltants. Entorn el 200 i el 300 A.C. s'enfrontà als cartaginesos i a Aníbal en dues guerres nomenades Guerres Púniques.

El Senat era l'organisme suprem que manava sobre la ciutat. Els senadors era nomenats de forma vitalícia pels magistrats. Els censors velaven per les normes socials i administraven els imposts. Els caps de policia vigilaven l'ordre públic. I els pretors s'encarregaven de la justícia.

Una capa social de gent molt rica monopolitzà els càrrecs públics mentre que el poble s'empobria. Com a conseqüència una lluita de classes i en uns anys els enfrontaments esdevenen una Guerra Civil que acaba convertint a Cèsar en el sobirà absolut, el final de la República i el començament de l'Imperi.

Roma converteix tots els territoris conquerits -Cartago, Ibèria, Grècia, Asia Menor, Siria i Egipte- en les seues províncies, on cobra tributs, desenvolupa el comerç i exporta la seua forma de vida.

Cèsar, Bruto, Marco Antoni, Cleopatra, August, Cal·lígula, Neró... A partir de l'any 180 es produeix una gran crisi lligada a la pèrdua de les llibertats ciutadanes, l'empobriment de les ciutats i la transformació dels arrendaments agrícoles. Cap a meitats del segle quart Constantí El Gran es converteix al Cristianisme... i amb tot açò estem a punt d'encetar l'Edat Mitjana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario